BARK 1 års fest 28 april 1951 på rest. Metropol

I mitten Conny Palm projektledare Från vänster Olle Karlqvist, Torben Laurent, Conny Palm, okänd person, Germund Dahlqvist, Gösta Neovius och bakom Gösta också en för mig okänd person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du sjunga med på 1-års festen finns sånghäftet här från 1951 i original.

BAKÅT FRAMÅT