Programmering av BARK

Programmering av BARK utförs genom att ansluta sladdar mellan reläerna. Ett mycket tidskrävande arbete. 

Här är det Olle Karlqvist som programmerar. Året är 1950.

 

BAKÅT FRAMÅT