BARK Binär Automatisk Relä Kalkylator

I februari 1950 var BARK färdigbyggd.

28 april samma år invigs BARK på Drottninggatan 95A. 

BARK var en 32 bitars maskin. En addition på 150 ms.

Det totala antalet reläer var 5000.


 

 

 

 

BAKÅT FRAMÅT