Matematikmaskinnämden (MMN) bildades.

Den 26 november 1948 bildas Matematikmaskinnämden (MMN).

MMN hemvist blev KTH gamla lokaler
på Drottninggatan 95A

MMN startade med följande deltagare: 
C. Palm (projektledare)
H. Freese 
C-E. Fröberg
O. Karlqvist 
G. Kellberg 
B. Lind 
A. Lindberger 
G. Neovius 
P. Petersson 
M. Wallmark

 

BAKÅT FRAMÅT