Drottninggatan 95A Stockholm

Födelseplats för svensk datorutveckling.

                    Berättad  av

 Jan Karlqvist

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotnot. Jan Karlqvist kan anlitas på Er sammankomst (firmafest, klubbmöten etc) och berätta om datorutvecklingen, datavirus, trojaner, faror och risker med Internet men även Nätets möjligheter.
Email subjaka#treinno.se (byt ut # mot "snabel a")
ÅTER  FRAMÅT